Bostøtte – Informasjon om bostøtte

Bostøtte – statlig støtte til en anstendig bolig

Bostøtte er en støtteordning gjennom Husbanken og kommunene, som hjelper dem med svak økonomi, som for eksempel pensjonister eller ungdommer, eller enslige. Eller der, hvor begge parter ikke har mulighet for å jobbe, til å kunne bli boende eller flytte i en anstendig bolig. Så har du en lav innkomst har du fortsatt mulighet for å kunne bo i en anstendig bolig, selv om prisene er skyhøye og du slipper for å låne penger til bolig.

Husbanken tar seg av vedtakene, mens det er kommunen (hos NAV, Boligkontoret eller Servicetorget) som administrerer søknader og selve prosessen med søknaden.

Minimumskrav for bostøtte

For å kunne søke bostøtte gjelder disse kravene:

Du må være over 18 år (med mindre du har barn)

Du kan ikke være student (unntatt, hvis du har barn, eller er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse)

Du kan ikke være i førstegangstjeneste

Boligkrav

Det finns noen spesielle krav for boligen for å kunne få bostøtte:

Boligen må være en selvstendig bolig med egen inngang

Den må ha eget bad og toalett

Den må ha  en kjøkkenløsning og det må være mulighet for søvn og hvile

Det finns likevel noen unntak for disse reglene for boligen, som for eksempel hvis du bor i et bokollektiv, som er tildelt av kommunen eller hvis du bor der av helse eller sosialfaglige grunner.

Inntektsgrenser

På samme måte som det finns noen regler og vedtak for hvem som kan få bostøtte og noen krav til boligens utformning finnes det også regler for husstandens inntekter. Hvis du eller dere en måned går over den øvrige grensen for inntekter, har dere ikke rett til bostøtte, dette gjelder uansett hvor høye boligutgiftene deres er.

Bostøttegruppene er delt opp i 4 grupper etter kommune. Beløpene varierer alt avhengig av hvor mange det bor i husstanden og om man er uføre og om boligen er vanlig eller tilpasset.

Du kan se her om du har rett på bostøtte eller ikke: http://www.husbanken.no/bostotte/.

Hvordan søker jeg?

For å søke om bostøtte, må du logge deg inn på Husbanken.no med ditt elektroniske ID. Du har også mulighet for å fylle ut i papirform og sende det til kommunen eller levere det på bostøttekontoret. Husk å søke før den 25 i måneden, du får svar den 20 neste måned.

Du fyller ut et skjema på siden og i noen tilfelle kan du bli bedt om å legge ved vedlegg som dokumentasjon for dine opplysninger.

Tilbakebetaling

Hvis du har fått for mye bostøtte uten å ha rett på den, kan du risikere å måtte betale tilbake det du allerede har mottatt. Husbanken kontrollerer opplysninger årlig for å sikre at det ikke blir betalt for mye bostøtte. De henter for eksempel inn opplysninger fra NAV.

Du mottar først et varsel på vedtak, her har du mulighet for å klage. Hvis du må tilbakebetale penger går det igjennom statens innkrevningssentral. Tilbakebetalingen blir sendt som faktura, men dersom du ikke har mulighet for å betale hele beløpet med  en gang, kan du inngå en betalingsavtale med innkrevningssentralen.